Ηλιακά πάρκα 4 MW

  • Client: prasina.gr - info@prasina.gr
  • Location: Δυτική Μακεδονία
  • Surface Area: m2
  • Year Complete:
  • Value: $
  • Supervising Engineer:

Ηλιακά πάρκα 4 MW σε ομάδες 17 ενεργειακών κοινοτήτων Συνολική ισχύς 296ΜW (Έργο).

Τα φωτοβολταϊκά έργα των ενεργειακών κοινοτήτων είναι “έτοιμα για κατασκευή” MW με εγγυημένο τιμολόγιο σύνδεσης 0,65 (πλήρης υποσταθμός και δίκτυο).

Η πλατφόρμα Prasina.gr διαχειρίζεται ομάδες έργων σε ομάδες μικρών έργων που τις συνδέουν σε ομάδες, οι περισσότερες από τις οποίες ανοίγουν σε 17 Ενεργειακές Κοινότητες στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας.

Με βάση τη συνολική χωρητικότητα του υποσταθμού “έτοιμο για κατασκευή” (296MW), αποδεχόμαστε τα αιτήματα των επενδυτών που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν μαζί μας.

Η πλατφόρμα Prasina.gr Αναλαμβάνει τη διαδικασία σύνδεσης των φωτοβολταϊκών έργων με το CLUSTER που βρίσκονται σε απόσταση 10 χιλιομέτρων από τη θέση του υποσταθμού

Platform Η πλατφόρμα Prasina.gr αναλαμβάνει την προετοιμασία σύνδεσης εγκαταστάσεων μικρής κλίμακας έτοιμων ηλιακών έργων, το νέο έργο που θα δημιουργηθεί στην περιοχή από Έλληνες και ξένους επενδυτές (από 500 KW έως 1000KW) θα συνδέσει αυτά τα έργα με το δίκτυο διασύνδεσής του.

Η κατασκευή υποσταθμού συνολικής ισχύος 296 MW θα ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2022.